Årsmöte 2019

Årsmöte 2019

Plats och datum

Lördagen den 11 maj 2019
Plats: Grand Hotel, Lund.
OBS! Årsmötet är endast öppet för medlemmar i IMA Sweden.

Agenda

Årsmöte enligt separat agenda och kallelse

Handlingar

Allt material till årsmötet kommer att finnas på IMA Swedens medlemssidor senast två veckor före mötet.

Observera att du måste logga in som medlem ovan till höger för att komma åt årsmöteshandlingarna. De ligger under Membersfliken men det krävs ni scrollar ner en sida.

Motioner

Motioner till årsmötet skall anmälas till styrelsens sekreterare, Marie Nordlin, senast fyra veckor innan årsmötet.

Kostnad

Deltagande i årsmötet är kostnadsfritt

Övriga dokument