people at a resting area in a office

Agenda 20 juni 2022

14.30-15.00 Fika och kort rundvandring på kontoret. 

15.00-15.30 Tf VD, Tord Eriksson, presenterar Vattenfall Vattenkraft och vår roll i energisystemet. 

15.30-16.00 IMA Styrelsemöte

16.00-16.30 Hur var vårkonferensen?

17.00 Middag, Bryggan