Tuesday 29 Aug

Agenda 

 

17.00-17.30 Samling och lite förtäring

17.30 -17.45 IMA information

17.45-19.00 Anneli Egestam ”Så bygger du ditt professionella nätverk” (inkl mingel med kaffe)

19.00-19.30 Visning av Elite Park för den som vill

 

Så bygger du ditt professionella nätverk

 I en alltmer digitaliserad värld får personliga möten ännu större betydelse. Din förmåga att bygga personliga relationer och förtroende kan många gånger vara en avgörande framgångsfaktor, både för dig själv och för företaget du representerar. Ditt professionella rykte ligger också till grund för huruvida människor du känner rekommenderar dig i sitt nätverk.

 I föredraget går Anneli Egestam kortfattat igenom de fyra framgångsfaktorerna, Du, Nätverket, Mötet och Proaktivitet. Den röda tråden är att du kan påverka människor mer än du tror! Hon tar upp både mindset och ger konkreta tips på vad du kan göra för att uppfattas som ”likeable”.

 Om Anneli Egestam:

Anneli Egestam utsågs till ”Årets Affärsnätverkare i västra Sverige” redan 2007 och har sen dess blivit en mycket uppskattad föreläsare, bland annat som grundare och arrangör av Göteborgsminglet. Hon verkar även som moderator t ex på fackmässor och personaldagar och som nätverksledare för branschnätverk.

Anneli, som är civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg, har sin bakgrund inom tjänstenäringen och managementkonsultbranschen och föreläser även på engelska. 

 Länk till LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/anneliegestam/