Monday 27 Feb

Anmälningslänk: https://www.lyyti.in/IMA_West_medlemsmote_27_februari__Molnlycke_Health_Care_9513

Agenda:

17.30  uppstart med mingel och lite förtäring

Presentation av Mölnlycke Health Care

Presentation av Assistentnätverket

Ego talk av en av assistenterna

 19.30 ca avslut

.