Agenda
17.30  Välkommen!                                               
17.35  Presentation av CampX                            Helene Niklasson
18.15   Elektromobility                                                David Hellstedt

18.35  Fika
19.00  Bränsleceller                                                   David Hellstedt
19.20  Information från IMA
19.30  Avslutning

Här är länken till anmälan