Hällsnäs
Wednesday 27 Sep

Kristian Andersson har mångårig erfarenhet inom ledarskap, kulturbyggande och grupputveckling i rollen som både ledare och HR chef på bl. a AB Volvo och Semcon.  Kristian kommer ge en introduktion till värderingar och hur de hänger ihop med företagskultur.