Rapport från IMA Swedens styrelsemöte den 30 november 2018

Published: 2018-12-17

Styrelsemötet ägde rum på Christina Magnussons arbetsplats, Bridgepoint i centrala
Stockholm. Under mötet fick vi information om Bridgepoint av Christinas chef Mikael
Lövgren. En frånvarande vid mötet, Marie Billing.

  • Tio nya enskilda medlemmar röstades in. Det kommer att bli några lediga platser inom nätverkets styrelse och i de olika styrgrupperna. Mycket bra om den som är intresserad anmäler intresse till Mari-Louise Evans. North har problem med att öka medlemsantalet och styrelsen beslutade att North under 2019 driver ett medlemsvärvningsprojekt och att 10 000 kronor avsätts till det projektet. 
  • Styrelsen beslutade göra en instruktionsfilm om hur man ändrar sina uppgifter i databasen. Anne Rylow ansvarig för filmen. Det kommer att finnas en länk till filmen på hemsidan. 
  • Faktureringspåminnelse skickas ut från Caroline Bjurman Brown via Lyyti till alla medlemmar i samband med det uppmanas alla medlemmar att uppdatera sina faktureringsuppgifter. 
  • PR-material, Christina Magnusson informerade att allt PR-material nu är utdelat. Styrelsen diskuterade nya PR-föremål som Christina kommer att titta närmare på. Alla som har förslag, mejla det till Christina. Önskar man ute i regionerna flera namnbrickor, så får man ta kontakt med Christina direkt. 
  • Ekonomi, Caroline Bjurman Brown gav en färsk ekonomirapport. Styrelsen beslutade att föra över 50 000 kronor från sparkontot till huvudkontot. Styrelsen beslutade även att vi på nätverkets fakturor ska ha 30 dagars betaltid. Samt att alla ska ha betalat medlemsavgiften före den 30 april 2019. Ett ytterligare beslut var att köpa in en portabel hårddisk, styrelsen kommer dock att se över hur man i framtiden ska lagra data på bästa sätt. 
  • Sofie Koark och Karin Helênê informerade från WAS (World Administrativ Summit) 
  • Karin Helênê informerade om det pågående arbetet med AGM och vårkonferensen i Lund i maj 2019. Styrelsen arbetade igenom en prototyp för program till AGM. 
  • Kalendarium för styrelsemöten 2019 beslutades och en dag för strategisk diskussion beslutades.

Back to overview