Vårseminarium och IMA årsmöte 2020

Ändrade tider

På grund av rådande pandemi är Vårseminariet flyttad till den 16 oktober. Årsmöte sker på distans den 17 april.

Boka in datumet redan nu!
Programmet kommer utökats till en hel dag. Mer info kommer! I år är temat för seminariet Now and Forever!

Som Management Assistants ska vi hålla både fysiskt och psykiskt för att orka.
Vi behöver boostas, såväl i vår yreksroll som individer.
Vi behöver hälsa, energi, styrka och personlig utveckling för att hålla – Now and Forever!

IMA Swedens styrelse samt projektgruppen i IMA East