Vårseminarium och IMA årsmöte 2020

Varmt välkommen till årets viktigaste möte - IMA Sweden Årsöte och Vårseminarium 2020 i Stockholm.

I år är temat Now and Forever!
Som Management Assistants ska vi hålla både fysiskt och psykiskt för att orka.
Vi behöver boostas, såväl i vår yreksroll som individer.
Vi behöver hälsa, energi, styrka och personlig utveckling för att hålla – Now and Forever!

Mer information om dagen, agenda och inte minst anmälningslänk hittar du på vår eventsida Vi ses den 3 april 2020!

IMA Swedens styrelse samt projektgruppen i IMA East